Head office - Echo Investment

English

Head office

Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
25-323 Kielce
al. Solidarności 36
tel. +48 41 33 33 333
e-mail: biuro@echo.com.pl

 

Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000007025, NIP 657-023-09-12
Kapitał zakładowy 20 634 529,10 PLN
Kapitał wpłacony 20 634 529,10 PLN

Echo Investment S.A. biuro w Warszawie
00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 22
tel. +48 22 4 300 300
e-mail: info-warszawa@echo.com.pl