Nasza strategia - Echo Investment

English

Nasza strategia

Echo Investment jest największą polską firmą deweloperską, realizującą projekty w sektorze biurowym, handlowym i mieszkaniowym. Nasza strategia rentownego wzrostu opiera się na trzech filarach:

- Polska – skupiamy się na ośmiu najważniejszych miastach w kraju. To najsilniejszy rynek nieruchomości w regionie. Doskonale znamy jego realia i zasady funkcjonowania, bo mamy tu ponad 20 lat dobrych doświadczeń. To kapitał, z którego będziemy korzystać.

- pozycja lidera – naszą aspiracją jest zajęcie czołowej pozycji na każdym rynku, na którym pracujemy: biurowym, handlowym i mieszkaniowym. To daje nam optymalne wykorzystanie zasobów oraz odpowiednio dużą skalę.

- działalność deweloperska – budujemy, wynajmujemy i sprzedajemy gotowe projekty. W założeniu nie czerpiemy zysków z najmu powierzchni handlowej i biurowej, bo nie trzymamy gotowych nieruchomości w bilansie.

Nasza strategia zakłada współpracę z głównym akcjonariuszem na rynkowych zasadach. Podmioty skupione wokół grupy PIMCO-Oaktree-Griffin mogą zlecać firmie Echo Investment usługi deweloperskie, konsultingowe czy wynajmu gotowych budynków. Mogą być również współinwestorami w projektach deweloperskich czy też potencjalnymi kupującymi nowo wybudowane inwestycje handlowe, biurowe czy mieszkaniowe.

Ambicją Echo Investment jest realizowanie dużych, wielofunkcyjnych i miastotwórczych projektów. Chcemy tworzyć miejsce funkcjonowania dla mieszkańców miast – wygodne do pracy, mieszkania, rozrywki i zaspokajania wszystkich potrzeb. Projekty realizowane przez Echo Investment mają promować miejski styl życia i przyciągać ludzi przez cały dzień.

Szybki obrót kapitałem ma przynieść wyższe stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Chcemy dzielić się z nimi naszymi zyskami poprzez coroczną wypłatę dywidendy.