Echo Investment publikuje bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze, oczekuje jeszcze lepszej drugiej połowy roku - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

11-09-2017 12:00

Echo Investment publikuje bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze, oczekuje jeszcze lepszej drugiej połowy roku

Echo Investment, spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, konsekwentnie realizuje strategię rentownego wzrostu. Dowodem są opublikowane właśnie wyniki za pierwsze sześć miesięcy, kiedy to – z każdym kolejnym miesiącem - wszystkie segmenty działalności Spółki poprawiały swoje wyniki.

Raport finansowy znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów.

Filmowy zapis przebiegi konferencji dostępny jest na kanale You Tube Echo Investment.

• Skonsolidowany zysk netto za II kwartał: 125 milionów złotych
• Dochód netto uzyskany na akcjach EPP: 88 milionów złotych 
• Dodatkowa dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 50 gr na akcję 
• Powierzchnia w budowie wzrosła do ponad miliona mkw, z 677 tys. na koniec 2016 r. 

Na zysk netto spółki Echo Investment w dużej mierze złożyła się sprzedaż 40 milionów akcji EPP, co przyniosło 49 mln EUR przychodu, a także przeszacowanie do wartości rynkowej pozostałych 51 mln akcji. Obie operacje przyniosły łączny zysk w wysokości 88 mln zł. W rezultacie spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom dodatkową dywidendę w wysokości 0,50 zł na akcję. Echo Investment wciąż jest właścicielem 7,2 % akcji EPP.

- Druga połowa roku będzie jeszcze lepsza. Planowane jest zakończenie budowy kilku nieruchomości, w tym dwóch budynków O3 Business Campus w Krakowie, Symetris w Łodzi, a także rozbudowy centrów Galaxy i Outlet Park w Szczecinie, które realizujemy na zlecenie EPP. Ponadto przekażemy klientom klucze do ok. 770 mieszkań - powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Najważniejsze wydarzenia w sektorze mieszkaniowym

W I pierwszej połowie roku Echo Investment sprzedało 550 mieszkań i przekazało klucze do 148. Spółka jest na dobrej drodze, aby zrealizować zakładane roczne cele: 1,3 tys. mieszkań sprzedanych i przekazania kluczy do co najmniej 900. W drugiej połowie roku Spółka planuje rozszerzenie oferty mieszkaniowej, rozpoczynając budowę 1,2 tys. mieszkań.

Sektor biurowy

W ciągu ostatnich miesięcy Echo podpisało przedwstępne umowy sprzedaży dwóch obiektów biurowych we Wrocławiu: West Link i Sagittarius. Do końca roku ukończone i gotowe do sprzedaży będą kolejne trzy biurowce: Symetris II w Łodzi, O3 Business Campus II w Krakowie oraz Nobilis we Wrocławiu. Na dwa pierwsze Echo ma przedwstępną umowę sprzedaży z EPP.

Sektor handlowy

Spółka sprawnie przejęła budowę warszawskiej Galerii Młociny, inwestycji handlowo-biurowej o 81 900 mkw. GLA całkowitej powierzchni najmu. Galeria cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony potencjalnych najemców i jest w 56% wynajęta. W najbliższych tygodniach będziemy świętować zakończenie rozbudowy galerii handlowych Outlet Park i Galaxy w Szczecinie, realizowanej na zlecenie EPP.

Projekty flagowe

W pierwszej połowie 2017 r. Echo rozpoczęło prace na terenie Browarów Warszawskich. Obecnie powstają tu dwa budynki mieszkalne i jeden biurowy, a za kilka tygodni ruszy budowa trzeciego budynku mieszkalnego. Ideą, jaka przyświeca przy budowie Browarów, jest przywrócenie tej historycznej dzielnicy miastu i stworzenie wyjątkowego miejsca, w którym ludzie będą chcieli mieszkać, pracować i odpoczywać.

Echo Investment postawiło kolejne kroki w kierunku rozpoczęcia kolejnego flagowego projektu – Towarowa 22. Trwają tutaj intensywne prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń mających zagwarantować równowagę pomiędzy funkcjami mieszkaniowymi, biurowymi, usługowymi i rozrywkowymi.

Bank ziemi

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka przeprowadziła zakup nowych działek pod projekty oraz projekty biurowe, handlowe i mieszkaniowe o łącznej powierzchni blisko 550 tys. mkw. Ponadto umowami przedwstępnymi zabezpieczony jest zakup terenów pod kolejne 70 tys. mkw., a działki pod budowę 390 tys. mkw. są przedmiotem zaawansowanych negocjacji (około połowa tej powierzchni przeznaczona na projekty mieszkaniowe).

- Echo Investment ciężko pracowało na swoją silną pozycję na rynku - dodał Nicklas Lindberg. - Również w przyszłości będziemy dostarczać naszym klientom najwyższej jakości przestrzeń biurową, handlową i mieszkaniową, a naszym akcjonariuszom – atrakcyjne zwroty z inwestycji i sowite dywidendy, zgodnie z naszą strategią rentownego wzrostu.

Raport finansowy znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dla inwestorów oraz z materiałem filmowym na kanale You Tube Echo Investment.