Echo Investment wyemituje do 50 mln zł obligacji dla inwestorów indywidualnych - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

08-10-2018 08:30

Echo Investment wyemituje do 50 mln zł obligacji dla inwestorów indywidualnych

Spółka Echo Investment rusza z emisją nowej serii obligacji dla inwestorów indywidualnych. Deweloper wyemituje papiery o wartości do 50 mln PLN.

Oprocentowanie obligacji serii I jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 3,4 proc. Sprzedaż rozpoczyna się 11 października i jest zaplanowana do 19 października 2018 r. W ofercie uczestniczy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełniący funkcję oferującego w konsorcjum z Noble Securities S.A. i Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Echo Investment planuje wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu. Spółka ma obecnie w budowie i przygotowaniu ponad 1,1 miliona mkw. biur, mieszkań i powierzchni handlowo-rozrywkowej.

- Jednym z najważniejszych projektów inwestycyjnych, jakie rozpoczęliśmy w tym roku, jest Resi4Rent, pierwsza w Polsce instytucjonalna platforma mieszkań na wynajem. Platforma właśnie przejęła cztery projekty inwestycyjne z 1 200 mieszkań w budowie i w nieodległej przyszłości przejmie kolejne z 1 700 lokali. W perspektywie 3-5 lat zgromadzi 5-7 tys. mieszkań i będzie najsilniejszym i największym podmiotem instytucjonalnego najmu w Polsce. Wierzymy, że profesjonalny wynajem mieszkań ma w Polsce dużą przyszłość, patrząc na doświadczenia krajów rozwiniętych, a także nowe przyzwyczajenia i potrzeby Polaków – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Obligacje Echo Investment należą do najbardziej płynnych na rynku Catalyst. Spółka emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 roku. Do tej pory wyemitowała dla indywidualnych inwestorów papiery o łącznej wartości 550 mln PLN, z czego 350 mln PLN nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe 200 mln PLN zostało wykupione w terminach zapadalności. Spółka cieszy się również doskonałą współpracą z instytucjami finansowymi, które obecnie są w posiadaniu obligacji Echo o nominalnej wartości ponad 716 mln PLN. W kwietniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji dla inwestorów indywidualnych, na podstawie którego Echo w kilka dni uplasowało w maju obligacje o nominalnej wartości 50 mln zł. Obecna seria I jest drugą transzą oferowaną w ramach tego programu.

- Grupa Echo Investment w pierwszym półroczu 2018 r. wypracowała 126 mln zł zysku netto. Stale współpracujemy z największymi bankami i instytucjami finansowymi, a nasz wskaźnik zadłużenia do wartości aktywów jest bardzo bezpieczny i wynosi 29% na 30 czerwca 2018 r. To dobry punkt wyjścia dla przyszłego rozwoju i dalszego umacniania Grupy - mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Echo Investment oraz ofercie publicznej obligacji w Polsce i został opublikowany na stronie internetowej Echo Investment (www.echo.com.pl), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).