Akcje - Echo Investment

English

Akcje

Miejsce notowań: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

ISIN PLECHPS00019
Rynek notowań Główny Rynek GPW
Sektor WIG - Nieruchomości
Liczba wyemitowanych akcji 412 690 582
Liczba akcji w obrocie giełdowym 412 690 582
Na giełdzie od: 05.03.1996

Akcje Spółki znajdują się w indeksach:

WIG Indeks spółek giełdowych
sWIG80 Indeks 80 małych spółek notowanych na GPW
WIG Nieruchomości Indeks sektorowy spółek deweloperskich
WIG PL Indeks krajowych spółek giełdowych

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Echo Investment jest Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 130. Audytor został wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki 13 lipca 2016 r. na podstawie §13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.