Kalendarium - Echo Investment

English

Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2017 rok – 23 marca 2018 roku
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 29 maja 2018 roku
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 10 września 2018 roku
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 27 listopada 2018 roku
  • Okresy zamknięte
  • 21 lutego – 23 marca 2018 roku
  • 29 kwietnia – 29 maja 2018 roku
  • 11 sierpnia – 10 września 2018 roku
  • 28 października – 27 listopada 2018 roku