Publiczna Emisja Obligacji 2017 - Echo Investment

English

Publiczna Emisja Obligacji 2017

Oferta publiczna obligacji Echo Investment

Zapraszamy do zakupu obligacji spółki Echo Investment.

Oferta publiczna obejmie emisję obligacji na kwotę 300 mln PLN z przeznaczeniem do inwestorów indywidualnych. Obligacje będą oprocentowane na bazie zmiennej lub stałej stopy procentowej powiększonej o marżę.

Prospekt emisyjny

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii E

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii F

Rozwiń

Podstawowe informacje o emisji obligacji serii G

Rozwiń

Punkty obsługujące sprzedaż obligacji

Rozwiń

Prezentacja dla inwestorów

Rozwiń

Poświadczenia zgodności

Rozwiń