Raporty bieżące - Echo Investment

English

Raporty bieżące

RSS strona:
06-11-2017 17:18

Raport bieżący nr 60/2017

Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.Więcej >>

03-11-2017 20:38

Raport bieżący nr 59/2017

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówWięcej >>

31-10-2017 13:43

Raport bieżący nr 58/2017

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii GWięcej >>

30-10-2017 12:33

Raport bieżący nr 57/2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MARWięcej >>

30-10-2017 10:45

Raport bieżący nr 56/2017

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MARWięcej >>

26-10-2017 16:06

Raport bieżący nr 55/2017

Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii GWięcej >>

25-10-2017 14:44

Raport bieżący nr 54/2017

Rejestracja obligacji serii G w KDPWWięcej >>

25-10-2017 13:04

Raport bieżący nr 53/2017

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosówWięcej >>

25-10-2017 11:24

Raport bieżący nr 52/2017

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MARWięcej >>

19-10-2017 22:04

Raport bieżący nr 51/2017

Informacja o ostatecznych warunkach sprzedaży przez Lisala sp. z o.o. 40,8 mln istniejących akcji spółki Echo Investment S.A. w ramach OfertyWięcej >>

strona: