Raporty bieżące - Echo Investment

English

Raporty bieżące

RSS strona:
14-03-2017

Raport bieżący nr 5/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach zależnych Echo Investment S.A. pośrednio posiadających tytuł własności do nieruchomości...Więcej >>

10-03-2017

Raport bieżący nr 4/2017

Zawarcie istotnych z punktu widzenia działalności Emitenta umów dotyczących pośredniego nabycia nieruchomości znanej jako „Galeria Młociny” w WarszawieWięcej >>

27-02-2017

Raport bieżący nr 3/2017

Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacjiWięcej >>

17-01-2017

Raport bieżący nr 2/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 rokuWięcej >>

05-01-2017

Raport bieżący nr 1/2017

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 4 kwartale 2016 r.Więcej >>

23-12-2016

Raport bieżący nr 54/2016

Zawarcie znaczących umów dotyczących nabycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Towarowej w WarszawieWięcej >>

21-12-2016

Raport bieżący nr 53/2016

Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży nieruchomościWięcej >>

20-12-2016

Raport bieżący nr 52/2016

Uchwała w sprawie ustalenia kwoty I transzy Zaliczki DywidendowejWięcej >>

20-12-2016

Raport bieżący nr 51/2016

Spełnienie ostatniego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016 Więcej >>

20-12-2016

Raport bieżący nr 50/2016

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Echo Investment S.A. Więcej >>

strona: