Raporty bieżące - Echo Investment

English

Raporty bieżące

RSS strona:
19-09-2017 15:35

Raport bieżący nr 30/2017

Oferta publiczna obligacji serii FWięcej >>

18-09-2017 17:37

Raport bieżący nr 29/2017

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EmitentaWięcej >>

17-08-2017 10:21

Raport bieżący nr 28/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowegoWięcej >>

27-07-2017 13:09

Raport bieżący nr 27/2017

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii EWięcej >>

21-07-2017 11:05

Raport bieżący nr 26/2017

Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii EWięcej >>

20-07-2017 08:58

Raport bieżący nr 25/2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującego m.in. grunt we Wrocławiu, na którym realizowany jest projekt Sagittarius Business House.Więcej >>

06-07-2017 13:06

Raport bieżący nr 24/2017

Rejestracja obligacji serii E w KDPWWięcej >>

04-07-2017 12:31

Raport bieżący nr 23/2017

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 2 kwartale 2017 r.Więcej >>

29-06-2017 17:13

Raport bieżący nr 22/2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.Więcej >>

29-06-2017 16:39

Raport bieżący nr 21/2017

Powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencjęWięcej >>

strona: