Raport bieżący nr 3/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

04-01-2018 08:29

Raport bieżący nr 1/2018

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2017 r. oraz w 2017 r.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w IV kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 531 mieszkań (wobec 422 mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2016 r.);

- w 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 1 427 mieszkań (wobec 925 mieszkań sprzedanych w 2016 r.);

- w IV kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 610 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkania (wobec 65 umów zawartych w IV kwartale 2016 r.);

- w 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 1 006 umów ostatecznych sprzedaży mieszkań (wobec 451 umów ostatecznych zawartych w 2016 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.