Raport bieżący nr 14/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

09-06-2017 13:28

Raport bieżący nr 14/2017

Zmiana terminów zakończenia zapisów obligacji serii E

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 roku („Prospekt”) w dniu 8 czerwca 2017 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii E Spółki („Obligacje Serii E”) większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji Serii E, co powoduje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. miał miejsce Dzień Przekroczenia Zapisów.

Zapisy złożone w dniu 8 i 9 czerwca 2017 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Prospekcie.

Spółka informuje, że okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E określony w Ostatecznych Warunkach Obligacji Serii E zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów zostaje przesunięty na dzień 9 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.