Raport bieżący nr 27/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

03-07-2018 14:20

Raport bieżący nr 27/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.

Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

- 65 umów zawartych w czerwcu 2018 r., w porównaniu do 111 umów w czerwcu 2017 r.;

- 210 umów zawartych w II kwartale 2018 r., w porównaniu do 294 umów w II kwartale 2017 r.;

- 557 umów zawartych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 551 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Liczba mieszkań przekazana klientom

- 81 mieszkań przekazanych w czerwcu 2018 r., w porównaniu do 43 mieszkań przekazanych w czerwcu 2017 r.;

- 104 mieszkania przekazane w II kwartale 2018 r., w porównaniu do 64 mieszkań przekazanych w II kwartale 2017 r.;

- 174 mieszkania przekazane narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 158 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.