Raport bieżący nr 31/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

07-08-2018 14:37

Raport bieżący nr 31/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.

Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

- 55 umów zawartych w lipcu 2018 r., w porównaniu do 88 umów w lipcu 2017 r.;

- 613 umów zawartych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 639 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Liczba mieszkań przekazana klientom

- 61 mieszkań przekazanych w lipcu 2018 r., w porównaniu do 64 mieszkań przekazanych w lipcu 2017 r.;

- 235 mieszkania przekazane narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 222 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.