Raport bieżący nr 35/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

03-10-2018 12:45

Raport bieżący nr 35/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.

Liczba mieszkań przekazana klientom

- 50 mieszkań przekazanych we wrześniu 2018 r., w porównaniu do 102 mieszkań przekazanych we wrześniu 2017 r.;

- 396 mieszkania przekazane narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 447 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r.

Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

- 61 umów zawartych we wrześniu 2018 r., w porównaniu do 140 umów we wrześniu 2017 r.;

- 718 umów zawartych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 896 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.