Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

14-02-2018 18:10

Raport bieżący nr 5/2018

Uchwała Zarządu w sprawie publicznego programu emisji obligacji

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu przez Spółkę zamiaru ustanowienia publicznego programu emisji obligacji i podjęciu w związku z tym w dniu 14 lutego 2018 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji do kwoty 400.000.000 złotych lub równowartości tej kwoty w euro. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, przeprowadzanej po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego podstawowego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji obligacji będą ustalane przed emisją danej serii obligacji. Spółka planuje wprowadzić obligacje emitowane na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne