Raport bieżący nr 60/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

06-11-2017 17:18

Raport bieżący nr 60/2017

Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”), informuje, iż z uwagi wzrost udziału segmentu mieszkaniowego w wynikach Grupy Kapitałowej Spółki, podjął decyzję aby począwszy od danych za październik 2017 roku, komunikować comiesięczne raporty dotyczący sprzedaży i przekazań mieszkań.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Emitenta, informuje, iż:
- w październiku 2017 r.  Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 148 mieszkań;
- narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 1045 mieszkań;
- w październiku 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 310 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań;
- narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 706 umowy ostateczne, przenoszące własność mieszkań.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne