Raport bieżący nr 39/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-04-2017 11:43

Raport bieżący nr 6/2017

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 1 kwartale 2017 r.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w I kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 259 mieszkań (wobec 147 mieszkań sprzedanych w I kwartale 2016 r.).

- w I kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 90 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkania (wobec 46 umów zawartych w I kwartale 2016 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufn