Raport bieżący nr 6/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-03-2018 08:31

Raport bieżący nr 6/2018

Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że:

- w lutym 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 154 mieszkania, wobec 60 mieszkań sprzedanych w lutym 2017 r.;

- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 245 mieszkań, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. umowami przedwstępnymi zostało sprzedane 104 lokali;

- w lutym 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 25 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań. W lutym 2017 r. takich umów zostało zawarte 20;

- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 85 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, wobec 72 takich umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne