Raport bieżący nr 14/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-12-2017 10:03

Raport bieżący nr 63/2017

Informacja o wybranych danych operacyjnych segmentu mieszkaniowego Emitenta.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż:
i. w listopadzie 2017 r.  Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 203 mieszkania;

ii. narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 1248 mieszkań, co oznacza 75% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., kiedy to umowami przedwstępnymi zostało sprzedane 714 lokali;

iii. w listopadzie 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 110 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań;

iv. narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 814 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, co oznacza 88% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., kiedy to umowami ostatecznymi sprzedane zostały 432 mieszkania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne