Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
05.03.2019
Raport bieżący nr 5/2019
Raport bieżący nr 5/2019

Podsumowanie oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2 – korekta

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2019 o podsumowaniu oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2, („Obligacje”), w zakresie pkt. 3 dotyczącego liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją, informuje, że liczba oferowanych Obligacji wynosiła: 250.000 obligacji serii J oraz 150.000 obligacji serii J2. Poniżej Spółka przedstawia uzupełnioną o liczbę oferowanych Obligacji treść raportu bieżącego:

„Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii J oraz obligacji serii J2 („Obligacje”), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 r. („Prospekt”), wraz z aneksem, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Obligacji Serii J oraz Ostatecznych Warunków Obligacji Serii J2:

 1. Okres subskrypcji obligacji serii J: 18 lutego – 1 marca 2019 r.
  Okres subskrypcji obligacji serii J2: 18 lutego – 25 lutego 2019 r.
 2. Data przydziału Obligacji: 5 marca 2019 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
  Liczba oferowanych Obligacji wynosiła: 250.000 obligacji serii J oraz 150.000 obligacji serii J2.

  Inwestorom przydzielonych zostało 188.315 obligacji serii J oraz 150.000 obligacji serii J2.
 4. Średnia stopa redukcji: 32% (dla zapisów na obligacje serii J2 złożonych w dniach 22-25 lutego 2019 r.) Redukcja nie nastąpiła w stosunku do zapisów na obligacje serii J.
 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 188.315 obligacji serii J oraz 171.765 obligacji serii J2.
 6. Liczba przydzielonych Obligacji: 188.315 obligacji serii J oraz 150.000 obligacji serii J2.
 7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: (w zależności od dnia złożenia zapisu) od 100,00 PLN do 100,16 PLN (w odniesieniu do obligacji serii J) oraz od 100,00 PLN do 100,10 PLN (w odniesieniu do obligacji serii J2).
 8. Liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 363 (w odniesieniu do obligacji serii J) oraz 43 (w odniesieniu do obligacji serii J2).
 9. Liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 363 (w odniesieniu do obligacji serii J) oraz 43 (w odniesieniu do obligacji serii J2).
 10.  Nazwy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
 11.  Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn Obligacji i ceny emisyjnej: 18.842.157,71  PLN (w odniesieniu do obligacji serii J) oraz 15.005.152,85 PLN (w odniesieniu do obligacji serii J2).
 12.  Sposób opłacenia objętych Obligacji: opłacone gotówką.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.”

Podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem