Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
03.09.2020
Raport bieżący nr 30/2020
Raport bieżący nr 30/2020

Ustanowienie programu emisji obligacji Echo Investment S.A. denominowanych w EUR oraz możliwość przeprowadzania emisji w ramach programu emisji

Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Echo Investment S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2020 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. została zawarta umowa emisyjna ("Umowa Emisyjna"), ustanawiająca program emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 100.000.000 EUR ("Program Emisji").

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji ("Obligacje") będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, bez konieczności sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent dopuszcza możliwość przeprowadzenia emisji w ramach Programu Emisji pierwszej serii Obligacji, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, denominowane w euro i oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat. Ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i będą podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta. Decyzje dotyczące emisji kolejnych serii będą uzależnione od aktualnych warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem