Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
28.06.2021
Raport bieżący nr 19/2021
Raport bieżący nr 19/2021

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2020

 

    • 1. Podział zysku--------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------

  1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2020 w wysokości 57.824.852,68 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa i 68/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Zysk przeznaczony do podziału);-------------------------------------------------------------
  2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 45.347.792,82 zł  (czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103.172.645,50 zł (sto trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);--------------
  3. określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 26 lipca 2021 r. (Dzień Dywidendy);--------------------------------------------------------------------------------
  4. określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. (Dzień Wypłaty Dywidendy).--------------------------------------------------------------------------------
    • 2. Postanowienia końcowe----------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem