Raport bieżący nr 24/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

06-06-2018 14:24

Raport bieżący nr 24/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w maju 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 60 mieszkań, w porównaniu do 97 mieszkań sprzedanych w maju 2017 r.;

- narastająco od początku 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 488 mieszkań, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. umowami przedwstępnymi zostało sprzedane 440 lokali;

- w maju 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta przekazali klientom 9 mieszkań, w porównaniu do 10 mieszkań przekazanych klientom w maju 2017 r.;

- narastająco od początku 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta przekazali klientom 93 mieszkania, wobec 115 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.