Raport bieżący nr 28/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

09-07-2018 15:12

Raport bieżący nr 28/2018

Informacja o decyzji Komisji Europejskiej wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady 139/2004 wyrażającej bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Echo Investment z R4R S.à r.l.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2018 oraz 19/2018 z dnia 21 maja 2018 r., Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Komisji Europejskiej, w dniu 6 lipca 2018 r. wydana została decyzja Komisji Europejskiej wyrażająca bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Spółkę oraz R4R S.à r.l.. 

Decyzja nie została jeszcze opublikowana i otrzymana przez Spółkę.

Wydanie przez Komisję Europejską decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) przez Echo Investment z R4R S.à r.l. było warunkiem do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy (joint venture). Po otrzymaniu decyzji przez Spółkę, Spółka przystąpi do finalizacji dokumentacji transakcyjnej z R4R S.à r.l..

Podstawa prawna: art. 17, ust. 1 MAR  - informacje poufne.