Raport bieżący nr 33/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

04-09-2018 13:34

Raport bieżący nr 33/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. przekazuje miesięczną informację o liczbie mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom przez Grupę Echo Investment.

Liczba mieszkań przekazana klientom

- 111 mieszkań przekazanych w sierpniu 2018 r., w porównaniu do 123 mieszkań przekazanych w sierpniu 2017 r.;

- 346 mieszkania przekazane narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 345 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2017 r.

Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań

- 40 umów zawartych w sierpniu 2018 r., w porównaniu do 117 umów w sierpniu 2017 r.;

- 655 umów zawartych narastająco od początku 2018 r., w porównaniu do 756 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.