Raport bieżący nr 36/2018 - Echo Investment

English

Informacje dla mediów

06-10-2018 10:00

Raport bieżący nr 36/2018

Oferta publiczna obligacji serii I

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 11 października 2018 r. oferty publicznej obligacji serii I Spółki w kwocie do 50 mln PLN („Obligacje”) w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln PLN, objętego prospektem emisyjnym podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2018 r. Ostateczne Warunki Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii I, tj. w dniu 08 listopada 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych Spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych Spółki wg stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Ostateczne Warunki Obligacji