Raport bieżący nr 1/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

05-01-2017 11:31

Raport bieżący nr 1/2017

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 4 kwartale 2016 r.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w IV kwartale 2016 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 422 mieszkania (wobec 248 mieszkań sprzedanych w IV kwartale 2015 r.).

- narastająco od początku roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 925 mieszkania (wobec 591 mieszkań sprzedanych od I do IV kwartału 2015 r.).

- w IV kwartale 2016 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 65 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkania (wobec 157 umów zawartych w IV kwartale 2015 r.)

- w 2016 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 451 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania (wobec 400 umów ostatecznych zawartych od I do IV kwartału 2015 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne