Raport bieżący nr 16/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

08-05-2018 11:17

Raport bieżący nr 16/2018

Miesięczna informacja o sprzedaży mieszkań

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:

- w kwietniu 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 81 mieszkań, w porównaniu do 86 mieszkań sprzedanych w kwietniu 2017 r.;

- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 428 mieszkań, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. umowami przedwstępnymi zostało sprzedane 343 lokali;

- w kwietniu 2018 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 13 umów ostatecznych, w porównaniu do 6 umów ostatecznych zawartych w kwietniu 2017 r.;

- narastająco od początku 2018 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 124 umowy ostateczne, przenoszące własność mieszkań, wobec 100 takich umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.