Raport bieżący nr 22/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

29-06-2017 17:13

Raport bieżący nr 22/2017

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Echo Investment S.A.

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku (dalej: „ZWZA”). 

1.     Lisala sp. z o.o. - 272.375.784 akcji uprawniających na ZWZA do 77,23% głosów i stanowiących 66,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2.     AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK - 41.269.000 akcji uprawniających na ZWZA do 11,70% głosów i stanowiących 10,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3.     Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 39.000.000 akcji uprawniających na ZWZA do 11,06% głosów i stanowiących 9,45% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).