Raport bieżący nr 23/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

04-07-2017 12:31

Raport bieżący nr 23/2017

Informacja o liczbie mieszkań sprzedanych w 2 kwartale 2017 r.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że:
- w II kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 297 mieszkań (wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r.);

- narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 554 mieszkania (wobec 309 mieszkań sprzedanych od I do II kwartału 2016 r.);

- w II kwartale 2017 r. Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli z klientami 58 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkania (wobec 129 umów zawartych w II kwartale 2016 r.);

- narastająco od początku 2017 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta zawarli 148 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania (wobec 175 umów ostatecznych zawartych od I do II kwartału 2016 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.