Raport bieżący nr 7/2017 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

19-04-2017 16:45

Raport bieżący nr 7/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o spełnieniu się warunku oferty publicznej Griffin Premium RE.. N.V. dla Transakcji West Link oraz Transakcji ROFO

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2017 z dnia 14 marca 2017 r. („Raport Pierwotny”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku Spółka została poinformowana przez Griffin Premium RE.. N.V. („Griffin Premium”), iż pierwsza oferta publiczna akcji Griffin Premium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyniosła Griffin Premium wpływy netto wynoszące co najmniej 28 mln euro. W związku z powyższym:

1)Umowa ROFO weszła w życie; oraz

2)spełnił się jeden z warunków zawieszających do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Udziałów dot. Transakcji West Link.

Pozostałe (do spełnienia) warunki zawieszające dot. zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Udziałów dot. Transakcji West Link zostały przedstawione w Raporcie Pierwotnym.

Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w Raporcie Pierwotnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne