Raport bieżący nr 3/2018 - Echo Investment

English

Raporty bieżące

10-04-2018 11:32

Raport bieżący nr 9/2018

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Echo Investment S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od spółki "Echo - SPV 7" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, KRS 0000070412, podmiotu blisko związanego z osobami zarządzającymi, powiadomienie o transakcji na obligacjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączniku.

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.