Informacje ogólne - Echo Investment

English

Informacje ogólne

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku, który ma doświadczenie i kompetencje z trzech głównych sektorów rynku nieruchomości: biurowego, handlowego i mieszkaniowego. Spółka łączy te kompetencje budując kompleksowe projekty, które integrują różne funkcje urbanistyczne oraz uzupełniają tkankę miast.

W 2016 roku Spółka przyjęła nową Strategię rentownego wzrostu. Jej filarami są:

  • koncentracja na działalności na sześciu największych rynkach w Polsce,
  • działalność deweloperska (asset light),
  • osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w każdym z trzech sektorów rynku nieruchomości, w których Echo Investment działa (mieszkania, biura, centra handlowe),
  • współpraca z podmiotami skupionymi wokół głównego akcjonariusza,
  • realizacja dużych, wielofunkcyjnych i miastotwórczych projektów.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 roku. Dotychczas zrealizowało ponad 140 projektów o łącznej powierzchni ponad 1,4 mln mkw., które są zlokalizowane w ponad 30 polskich miastach. Od 2015 roku głównym akcjonariuszem Echo Investment jest konsorcjum PIMCO-Oaktree-Griffin Real Estate.