Informacje ogólne - Echo Investment

English

Informacje ogólne

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym i centrów handlowych.

Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała ponad 130 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 300 000 mkw.

Obecnie skupia się na Warszawie i siedmiu największych rynkach regionalnych oraz na działalności deweloperskiej: co do zasady, w krótkim czasie po wybudowaniu i wynajęciu biurowców lub centrów handlowych, zamierza je sprzedawać. Celem szybkiej rotacji kapitału jest wypracowywanie wyższych stóp zwrotu oraz coroczna wypłata dywidendy.

Od 2015 roku głównym akcjonariuszem Echo Investment jest grupa kapitałowa PIMCO- Oaktree- Griffin Real Estate, która należy do najbardziej dynamicznych i aktywnych podmiotów w branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.