Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
27.07.2018
Raport bieżący nr 30/2018
Raport bieżący nr 30/2018

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Symetris Business Park II w Łodzi

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 31/2016, Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2018 r. podmiot zależny Emitenta – SYMETRIS - PROJEKT ECHO – 131 sp. z o.o. sp. k. działający jako sprzedawca zawarł z podmiotem zależnym od EPP N.V. (“EPP”) – FLAXTON INVESTMENTS sp. z o.o. sp. k., działającym jako kupujący, przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości, na którą składa się 12 lokali znajdujących się w budynku biurowym II Etapu wchodzącym w skład kompleksu biurowego pod nazwą Symetris Business Park położonego w Łodzi przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 88 („Nieruchomość”) („Umowa”).

Powierzchnia najmu brutto (GLA) Nieruchomości (12 lokali) wynosi ok. 9.700 m. kw., wygenerowany roczny dochód z wynajmu (NOI) powierzchni Nieruchomości wynosi ok. 1,6 mln EUR, średni ważony pozostały okres najmu (WAULT) przekracza 9 lat, a głównym najemcą jest Philips Polska sp. z o.o.

Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości opisanej w raporcie bieżącym nr 31/2016 po spełnieniu odpowiednich warunków zawieszających. Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron. 

W ramach transakcji sprzedawca oraz kupujący zawarli umowę gwarancji czynszowej („RGA”). Podstawowe postanowienia RGA przewidują gwarancję na rzecz kupującego pokrycia przez sprzedawcę płatności czynszowych oraz średnich opłat eksploatacyjnych dla części budynku, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania Umowy.

Dodatkowo, w związku z Umową jej strony zawarły m.in.: 

(i) umowę rachunku zastrzeżonego; 

(ii) umowę na prace aranżacyjne; oraz 

(iii) porozumienie dotyczące spłaty pożyczki (profit participation loan) udzielonej przez EPP (Cyprus) 2 Limited – podmiotu zależnego od EPP.

Cena sprzedaży wynikająca z kalkulacji opisanej w raporcie bieżącym nr 31/2016 wyniosła ostatecznie kwotę EUR 19.089.012 EUR powiększoną o VAT. Cena sprzedaży została pomniejszona o wartość tzw. wakacji czynszowych wynikających z podpisanych umów najmu. Sprzedawca może otrzymać dodatkowe płatności na podstawie umowy o prace aranżacyjne w wysokości 2.579.220 EUR powiększonej o VAT oraz w wyniku usunięciu drobnych usterek technicznych o kwotę 192.988 EUR powiększoną o VAT. Równocześnie pod umową RGA sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty kupującemu jednorazowej płatności w wysokości 2.120.695 EUR, a opłaty związane z niewynajętą powierzchnią (tj. 6% powierzchni) będą rozliczane w czasie przez okres 3 lat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem