Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
11.09.2019
Raport bieżący nr 33/2019
Raport bieżący nr 33/2019

Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

11 września 2019 roku

 

Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały podjętej w dniu dzisiejszym w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

 

UCHWAŁA 
Zarządu Echo Investment S.A.

w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019

z dnia 11 września 2019

§ 1

Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 349§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazało zysk netto w wysokości 42.431.650,15 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2019 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:

  1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 206.345.291zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100) tj. 0,50zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekroczy połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy) oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
  2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 58
  3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 21 października 2019r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej).
  4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 14 października 2019r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

§2

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:

  1. uzyskania zgody Rady Nadzorczej;
  2. zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. 

w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne       

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem