Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
21.04.2020
Raport bieżący nr 16/2020
Raport bieżący nr 16/2020

Zmiana dokumentacji programu emisji obligacji Echo Investment S.A. oraz możliwość przeprowadzania emisji w ramach zmienionego programu emisji

Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Echo Investment S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. został zawarty aneks do umowy agencyjnej oraz umowy dealerskiej z dnia 15 kwietnia 2004 roku ("Aneks") zmieniający i ujednolicający obie umowy w jedną umowę emisyjną ("Umowa Emisyjna"). Zgodnie z Umową Emisyjną, Emitent ustanowił program emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN ("Program Emisji").

Aneks dostosowuje Program Emisji do zmienionych przepisów prawa mających zastosowanie do emisji obligacji.

Obligacje emitowane w ramach zmienionego Programu Emisji ("Obligacje") będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie") i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W ramach zmienionego Programu Emisji, Emitent dopuszcza możliwość przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat. Szczegółowe parametry obligacji będą ustalane w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem