Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
22.07.2020
Raport bieżący nr 21/2020
Raport bieżący nr 21/2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A., Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 roku otrzymał od w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Lisala Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz wniósł o zmianę punktu 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zmianę istniejącego podpunktu oraz umieszczenie nowych podpunktów porządku obrad o następującej treści:

8. podjęcie uchwały w sprawie:

7) powołania pani Margaret Dezse na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Zmieniony punkt porządku obrad]

8) odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; [Nowy punkt porządku obrad]

9) powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; [Nowy punkt porządku obrad]

Ponadto Akcjonariusz, w związku z punktem 8 podpunkt 7 i 9 zmienionego porządku obrad, zgłosił jako kandydatów na stanowiska niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki Panią Margaret Dezse oraz Pana Sławomira Jędrzejczyka.

Nowy porządek obrad ze wskazaniem zmienionych i nowych punktów oraz z treścią projektów uchwał stanowią załączniki nr 1 -4 do niniejszego raportu.

Życiorysy zawodowe zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i nr 6 do niniejszego raportu.

Tytuł Typ pliku Rozmiar
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-1-nowy-porzadek-obrad pdf 172 kB
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-odwolania-pana-stefana-kawalca-z-funkcji-czlonka-rady-nadzorczej-spolki pdf 170 kB
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-3-projekt-uchwaly-w-sprawie-powolania-czlonka-rady-nadzorczej-obecnej-kadencji pdf 229 kB
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-4-projekt-uchwaly-w-sprawie-powolania-czlonka-rady-nadzorczej-obecnej-kadencji pdf 175 kB
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-5-cv-margaret-dezse pdf 98 kB
ech-rb-nr-21-2020-zalacznik-nr-6-cv-slawomir-jedrzejczyk pdf 269 kB

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem