Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
18.02.2021
Raport bieżący nr 5/2021
Raport bieżący nr 5/2021

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzyskania przez Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniego nabycia akcji Archicom S.A.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w związku z publikacją raportem bieżącym nr 4 / 2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informacji o transakcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. przez Echo Investment S.A. („Emitent”), Zarząd Emitenta, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 30 października 2020 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Emitent oraz wspólnicy spółki DKR Investment sp. z o.o. („DKR Investment”) i akcjonariusze spółki DKR Invest S.A. („DKR Invest”), będący akcjonariuszami większościowymi spółki Archicom S.A. („Archicom”) posiadającymi łącznie 74,32% akcji w kapitale zakładowym Archicom, porozumieli się co do zawarcia umowy, na podstawie której: (i) Emitent uzyskał wyłączność na prowadzenie negocjacji dotyczących transakcji nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest, jak również (ii) ustalono brzegowe warunki transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment oraz 100% akcji w kapitale zakładowym DKR Invest („Transakcja”).

Z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta przekazanie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Emitenta umowy, na podstawie której udzielono Emitentowi wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących Transakcji oraz ustalono brzegowe warunki Transakcji zostało opóźnione począwszy od dnia zawarcia określonej powyżej umowy do momentu zawarcia przez Emitenta wiążącej umowy dotyczącej Transakcji, czyli według szacunków Emitenta do przełomu 2020 r i 2021 r.

W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o udzieleniu Emitentowi wyłączności oraz ustalenia warunków brzegowych Transakcji nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej.

Upublicznienie powyższych informacji przed zaistnieniem wskazanych zdarzeń mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań osób trzecich, które w ocenie Emitenta potencjalnie zagroziłyby prowadzonym negocjacjom dotyczącym Transakcji, na których prowadzenie Emitent uzyskał wyłączność.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) - c) Rozporządzenia MAR.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem