Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
07.09.2021
Raport bieżący nr 25/2021
Raport bieżący nr 25/2021

Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji

Podstawa prawna:

Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku, zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) informuje, że z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie, w czwartym kwartale bieżącego roku, emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta ustanowionego do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela i oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż 4 lata („Obligacje”). W takim przypadku, Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego) i w dniu emisji będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ostateczne parametry Obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zarząd Emitenta.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem