Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
07.10.2021
Raport bieżący nr 26/2021
Raport bieżący nr 26/2021

Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. znajdującej się przy ulicy Dziekońskiego w Warszawie, na której zrealizowany został pierwszy biurowiec wchodzący w skład multi-funkcjonalnego kompleksu Moje Miejsce.

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 października 2021 roku spółka zależna Echo Investment S.A., tj. Projekt Beethovena - Projekt Echo-122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna, jako sprzedający („Sprzedający”) zawarła umowę sprzedaży nieruchomości („Umowa Sprzedaży”) wchodzącej w skład kompleksu biurowego (I Etap) pod nazwą Moje Miejsce położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1 („Nieruchomość”) („Transakcja”). Nabywcą Nieruchomości został inwestor instytucjonalny działający na rynku nieruchomości („Kupujący”).

Przedmiot Transakcji

Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące, w szczególności: prawo własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 47/7 znajdującego się w Warszawie w dzielnicy Mokotów, przy ul. J. P. Dziekońskiego 1 („Grunt”), prawo własności budynku biurowo – usługowego wzniesionego na tym Gruncie znanego pod nazwą Moje Miejsce I („Budynek”) oraz prawo własności budowli wniesionych na tym Gruncie, jak również prawo własności wskazanych ruchomości.

Cena

Wartość Transakcji została ustalona jako iloraz NOI i stopy kapitalizacji ustalonej przez strony. Wartość Transakcji w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej wyniosła 47.283.955 euro, która to kwota została pomniejszona m.in. o wartość „okresów bezczynszowych”, wartość przyszłych podwyżek ceny oraz o koszty prac wykończeniowych Budynku (ang. fit-out works). W rezultacie, cena płatna na Zamknięciu wyniosła 45.043.174 euro.

Zapłata podwyżki ceny  w maksymalnej wysokości EUR 1.023.405 jest spodziewana do końca 2022 roku, po wynajęciu wolnych powierzchni pozostających w budynku na dzień sprzedaży (ok. 5% powierzchni GLA).

Dodatkowo, na podstawie umowy o prace wykończeniowe i usługi dodatkowe (fit-out works) zawartej pomiędzy stronami Sprzedający zobowiązał się do wykonania prac wykończeniowych w lokalach najemców za wynagrodzeniem o wartości ok. 749.000 euro netto.

Inne informacje dotyczące Transakcji

Łącznie z Umową Sprzedaży Strony zawarły m.in. również:

  1. umowę gwarancji jakości Budynku (ang. quality guarantee agreement);
  2. umowę gwarancji czynszowej (ang. rental guarantee agreement);
  3. umowę o wykonanie prac wykończeniowych i usług dodatkowych (ang. fit-out agreement).

Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron

Ponadto, Spółka udzieliła gwarancji dot. zabezpieczenia płatności przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży oraz wskazanych wyżej umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem