Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
18.11.2021
Raport bieżący nr 30/2021
Raport bieżący nr 30/2021

Uchwała w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021

Zarząd Echo Investment S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2021 roku, biorąc pod uwagę, że:

  1. zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 wykazało zysk netto w wysokości 57.824.852,68  złotych;
  2. Spółka osiągnęła od końca ubiegłego roku obrotowego do dnia 30 czerwca 2021 roku zysk netto w wysokości 29.715.704,04 złotych,

postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021 (dalej Zaliczka Dywidendowa) na następujących zasadach:

  1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt  milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) tj. 0,22 zł na 1 akcję (dalej Kwota Zaliczki Dywidendowej). Na Kwotę Zaliczki Dywidendowej składa się:
  1. kwota 14.000.000,00 PLN, która nie przekracza połowy zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021r. i obejmującym okres od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. zbadanym przez biegłego rewidenta Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie,
  2. kwota 76.791.928,04 PLN pochodząca z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy (Fundusz Dywidendowy),

Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2021r. (Data Wypłaty Zaliczki Dywidendowej).

Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 21 grudnia 2021r. tj. na 7 dni przed Datą Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej w terminie do Daty Wypłaty Zaliczki Dywidendowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem