Ładowanie...
Menu
PL
EN
PL
EN
20.11.2007
Raport bieżący nr 79/2007
Raport bieżący nr 79/2007

Zawarcie porozumienia z Miastem Lublin

Zarząd spółki Echo Investment SA (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2007 roku, spółka Echo Investment SA (Spółka) zawarła z Gminą Lublin (Miasto) porozumienie dotyczące realizacji planowanej przez Echo Investment SA inwestycji w Lublinie. 

Zgodnie z zapisami porozumienia Miasto zobowiązało się, w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia, do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin dla posiadanej przez Spółkę nieruchomości, o powierzchni ok. 113 ha, znajdującej się w Lublinie przy ul. Poligonowej, w rejonie tzw. Górek Czechowskich, umożliwiające spółce Echo Investment SA realizację planowanych inwestycji.
Na powyższej nieruchomości Spółka zamierza zrealizować:

  • centrum handlowo-rozrywkowo-usługowe (Centrum), o łącznej powierzchni sprzedaży do 80.000 mkw, którego realizacja połączona będzie z przebudową układu komunikacyjnego wokół planowanego obiektu, jako niezbędnego elementu obsługi Centrum,
  • zespół obiektów usługowo-biurowych, jako dopełnienie funkcjonalne oferty Centrum,
  • park rekreacyjno-krajobrazowy o charakterze miejskim.


Po dokonaniu zmian planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej, spółka Echo Investment SA zobowiązała się:

  • przygotować koncepcję oraz pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę na przebudowę układu komunikacyjnego w bezpośrednim otoczeniu planowanego Centrum oraz istniejącego skrzyżowania
    Al. Solidarności z Al. Sikorskiego i ul. Gen. Bolesława Ducha,
  • przeprowadzić realizację przebudowy układu komunikacyjnego i ponieść w całości koszty tej przebudowy,
  • oddać do użytkowania przebudowany układ komunikacyjny przed oddaniem do użytku Centrum oraz zakończyć proces realizacyjny parku, wchodzącego w skład planowanej inwestycji, nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały Rady Miasta Lublin zatwierdzającej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • po zakończeniu inwestycji przebudowy układu komunikacyjnego przenieść nieodpłatnie na rzecz Miasta całość układu drogowego.


W przypadku nieotrzymania pozwolenia na budowę Centrum w terminie 24 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały Rady Miasta Lublin zatwierdzającej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Echo Investment SA będzie uprawnione do odstąpienia od porozumienia.

Szacowany koszt przebudowy układu komunikacyjnego wyniesie ok. 80 mln zł. Szczegółowe warunki przebudowy układu komunikacyjnego określi odrębna umowa (Umowa Drogowa). W przypadku nie zawarcia przez strony porozumienia Umowy Drogowej w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia niniejszego porozumienia, strony mogą odstąpić od niniejszego porozumienia.

Zawarte porozumienie przewiduje zapłatę kar umownych z tytułu niedotrzymania określonych terminów realizacji zobowiązań przez Spółkę, których wartość może stanowić 80 mln zł. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryteriów kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów  (Dz.U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na krzyżyk w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
Rozumiem